El Departament de Representació Arquitectònica, creat l’any 2017 a partir de la unió dels departaments d’Expressió Gràfica Arquitectònica I i Expressió Gràfica Arquitectònica II, imparteix docència en les àrees d’anàlisi plàstica, dibuix arquitectònic i geometria descriptiva, per encàrrec de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). També desenvolupa activitats de recerca, principalment a través del grup de recerca Arquitectura, Disseny: Representació i Modelatge, que imparteix el Programa de Doctorat Interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.

 

Notícies