Vés al contingut (premeu Retorn)

Doctorat

 

Els estudis de doctorat implantats a la Universitat Politècnica de Catalunya s'organitzen en programes-cursos que finalitzen amb l'elaboració d'una tesi doctoral, obtenint el Títol de Doctor o Doctora.

Els plans d'estudi estan regulats pel Reial Decret 99/2011, que té per objecte l'organització dels estudis de doctorat (tercer cicle de les ensenyances universitàries oficials). S'inscriu dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

 

El programa de doctorat que imparteix el departament està classificat en l'àmbit de coneixement d'Arquitectura, Urbanisme i Medi Ambient. L'actual Programa de Doctorat interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents va reemplaçar el programa de doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny que va nèixer el curs 2004/05 com a conseqüència de la reestructuració del Programa de Doctorat en "Representació Arquitectònica. Sistemes i Tecnologies" (que s'havia anat desenvolupant des del curs 1986/87) i el 30 de Setembre de 2017 va quedar exhaurit.

Aquest programa de doctorat interuniversitari persegueix la formació per a la recerca en matèries de direcció, coordinació i elaboració d’estudis multidisciplinaris orientats a la representació, modelatge i rehabilitació del patrimoni construït.

Articula el grup de doctors participants a la UPC del grup de recerca Arquitectura, Disseny: Representació i Modelatge (ADR&M), reconegut per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 931 GRC), dins del qual es desenvolupen varies àrees temàtiques:
•    El coneixement de les construccions del passat i dels centres històrics: evolució històrica i futura.
•    Caracterització de les construccions existents: sistemes, conservació i adaptació.
•    Estudio i representació del Patrimoni arquitectònic (arqueològic/ històric) a Catalunya.
•    L’expressió del projecte d’arquitectura. Anàlisi i desenvolupament.
•    Estudi i representació del paisatge; la seva rellevància patrimonial.
•    Patrimoni i espai públic. Espais cognitius i dinàmiques.
•    Formes urbanes sostenibles i processos de regeneració urbana i patrimonial.
•    Modelatge i visualització a l’arquitectura, obra civil, urbanístic i disseny.
•    Nous usos del patrimoni arquitectònic i urbanístic.
•    Arquitectura vernacle i rural. Valors patrimonials i escala.

 

Procés d'admissió al Programa de doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.

Per informació sobre l'admissió a un Programa de Doctorat, podeu adreçar-vos al apartat dels estudis de doctorat de la web de l'ETSAB o bé a l'Escola de Doctorat de la UPC.

 

Adreces de contacte

Coordinador del programa de doctorat
Ernest Redondo Domínguez
Tel: 93 401 63 28

Email: doctorado.parce@upc.edu


Secretaria de Doctorat
Imma Branchat Tigel
Tel: 93 401 18 75

Email: 

Més informació

Programa de doctorat interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.