Vés al contingut (premeu Retorn)

Doctorat

El programa de doctorat en comunicació visual en arquitectura i disseny és un programa de postgrau de l'escola de doctorat de la UPC per a la formació d'investigadors en expressió gràfica arquitectònica i representació i modelatge de l'arquitectura, impartit pel Departament de Representació Arquitectònica de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i del Vallès i l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, ETSAB, ETSAV, EPSEB, Universitat Politècnica de Catalunya UPC BarcelonaTech. El curs 2014/2015 va iniciar l'extinció, al ser reemplaçat pel Programa de doctorat interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.

El departament RA de la UPC ha ofertat un Programa de Doctorat sobre Representació en Arquitectura i disseny des de 1986/87, amb tres àmbits:

A) desenvolupament de models virtuals per a representar el patrimoni construït, superar formes obsoletes en el disseny i la seva execució material, sense prejudici de l’anàlisi crític o interpretació de processos, intencionalitats i la comunicació persuasiva de l’arquitectura.
B) tecnologies de la informació i la comunicació (TIC-s) aplicades a àmbits de recerca emergents (realitat augmentada, estudis de  complexitat urbana, models BIM i recerca pedagògica),
C) reconsideració d’elements i processos estratègics que possibiliten un desenvolupament sostenible.

 

PROGRAMA DE DOCTORAT INTERUNIVERSITARI EN PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, CIVIL, URBANÍSTIC I REHABILITACIÓ DE CONSTRUCCIONS EXISTENTS

Actualment el departament ofereix des del curs 2014/2015 el Programa de Doctorat Interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents. Aquest programa de doctorat interuniversitari persegueix la formació per a la recerca en matèries de direcció, coordinació i elaboració d’estudis multidisciplinaris orientats a la representació, modelatge i rehabilitació del patrimoni construït.

Articula el grup de doctors participants a la UPC del grup de recerca Arquitectura, Representació i Modelatge (AR&M), reconegut per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 792 GRC), dins del qual es desenvolupen varies àrees temàtiques:
•    El coneixement de les construccions del passat i dels centres històrics: evolució històrica i futura.
•    Caracterització de les construccions existents: sistemes, conservació i adaptació.
•    Estudio i representació del Patrimoni arquitectònic (arqueològic/ històric) a Catalunya.
•    L’expressió del projecte d’arquitectura. Anàlisi i desenvolupament.
•    Estudi i representació del paisatge; la seva rellevància patrimonial.
•    Patrimoni i espai públic. Espais cognitius i dinàmiques.
•    Formes urbanes sostenibles i processos de regeneració urbana i patrimonial.
•    Modelatge i visualització a l’arquitectura, obra civil, urbanístic i disseny.
•    Nous usos del patrimoni arquitectònic i urbanístic.
•    Arquitectura vernacle i rural. Valors patrimonials i escala.

Procés d'admissió al Programa de doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.

Cal complir amb els criteris d'accés i adjuntar a la sol·licitud d'admissió una proposta de recerca o tema sobre el qual realitzará la seva tesis doctoral (el tema de recerca proposat ha d'estar vinculat amb l'àmbit de recerca del programa de doctorado i les seves línies de de recerca).

Directors de tesis doctorals i tutors de treballs de recerca

Lluís BRAVO FARRE
Eloi COLOMA PICÓ
Isabel CRESPO CABILLO
Carmen ESCODA PASTOR
Joan FONT COMAS
Margarita GALCERAN VILA
Jose GARCIA NAVAS
Joaquim LLOVERAS MONTSERRAT
Francisco MARTINEZ MINDEGUIA
Héctor MENDOZA RAMIREZ
Antonio MILLAN GOMEZ
Ernest REDONDO DOMINGUEZ
Joaquim REGOT MARIMON

Adreces de contacte

Coordinador del programa de doctorat
Antonio Millán Gómez
Tel: 93 401 6328
Fax: 93 401 6332

Email: doctorado.parce@upc.edu


Secretaria de Postgrau d'Arquitectura
Luz Soro
Tel: 93 401 1875
Fax: 93 401 1874
Email: postgrau.arq.bcn@upc.edu

Més informació

Programa de doctorat interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.

PROGRAMA DE DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY (en extinció)

El Programa de Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny, que va iniciar la seva extinció el curs 2014/2015, s'adreça a titulats interessats en formar-se com investigadors en l'àrea de la Comunicació Visual aplicada a l'Arquitectura i el Disseny. Busca per consegüent servir a dos sectors coincidents en múltiples aspectes i que han mantingut estretes relacions al llarg del temps. Es planteja contribuir així a potenciar un sector estratègic per al qual existeix una important demanda. Aquest Programa de Doctorat va néixer en el curs 2004/05 com a conseqüència de la reestructuració del Programa de Doctorat en “Representació Arquitectònica. Sistemes i Tecnologies” que s'havia anat desenvolupant des del curs 1986/87, any d'implantació dels nous estudis de doctorat a la UPC. L'any 2009 el programa va ser adaptat a l'EEES (RD 1393/2007). Actualment no admet nous estudiants i quedarà totalment extingit el 30 de setembre de 2017.

 

El programa de doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny està estructurat en dues línies de recerca, que conformen el Grup de Recerca UPC del Departament Arquitectura: Representació i Modelatge (AR&M).

Directors de tesis doctorals i tutors de treballs de recerca

Lluís BRAVO FARRE
Eloi COLOMA PICÓ
Isabel CRESPO CABILLO
Carmen ESCODA PASTOR
Joan FONT COMAS
Margarita GALCERAN VILA
Jose GARCIA NAVAS
Joaquim LLOVERAS MONTSERRAT
Francisco MARTINEZ MINDEGUIA
Héctor MENDOZA RAMIREZ
Antonio MILLAN GOMEZ
Ernest REDONDO DOMINGUEZ
Joaquim REGOT MARIMON

Adreces de contacte

Coordinador del programa de doctorat
Antonio Millán Gómez
Tel: 93 401 6328
Fax: 93 401 6332

Email: doctorat.com.visual.arq@upc.edu


Secretaria de Postgrau d'Arquitectura
Luz Soro
Tel: 93 401 1875
Fax: 93 401 1874
Email: postgrau.arq.bcn@upc.edu

Data límit per a la defensa pública lectura tesi doctoral
  • Els doctorands del programa de doctorat Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny, regulat pel RD 1393/2007, hauran d'inscriure's i matricular-se com a màxim el 15 de maig de 2017 per poder llegir la tesi abans del 29 de setembre de 2017 (data en què s'extingeix el pla d'estudis).