Vés al contingut (premeu Retorn)

CONCURSOS

Dins d'aquest espai trobareu la informació sobre les convocatòries dels concursos del personal Docent i Investigador del nostre departament

CONCURSOS PROFESSOR LECTOR UPC (CONVOCATÒRIA OBERTA):

Us informem en data 29 d'abril de 2022 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 049_SPDI_CONCURSOS_2022-1078/44 per la qual es convoquen concurs públics per a la contractació de professorat lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord del Consell de Govern CG/2021/05/02 de 9 de novembre de 2021 i l’Acord CG/2022/03/28 de 5 d’abril de 2022, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de selecció de personal laboral de la categoria de professorat lector.

Categoria: 1 plaça de professorat Lector

Unitat d'adscripció: 752 - Departament de Representació Arquitectònica

Referència del concurs: LE-26/752/2022
Ambit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Àrea de coneixement: Expressió Gràfica Arquitectònica
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Tasques que s'han de dur a terme:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.Totes són tasques associades a les assignatures de Dibuix Arquitectònic Manual, Ús de Tècniques Toves i Color, Realització d'Apunts del Natural, Dibuix de Croquis i Esbossos, Anàlisi de Formes, Visió Espacial, Comprensió d'Arquitectures i el seu Entorn, Sistemes de Representació, Dibuix Tècnic amb Estris Tradicionals, Geometria Descriptiva, Simbologia i Síntesi Gràfica del Projecte, Simulació Visual, Imatge Digital i Fotomuntatge, Collage i Tècniques Pictòriques, Urban Sketching, Sistemes de CAD i Modelat Ràpid, Sistemes de Renderització,
Multimèdia per a Plataformes Digitals i Aplicació de Noves TIC a l'Arquitectura.
Participació en la recerca, amb possible direcció de grups i projectes, relativa a comunicació visual, expressió gràfica arquitectònica, disseny de producte, disseny d'interiors, aixecament arquitectònic i patrimonial, història i teoria de la representació, imatge analògica i digital, modelatge infogràfic, modelatge geomètric, multimèdia, representació arquitectònica i urbana, simulació visual i e-learning. Àrees d'expertesa: multimèdia, patrimoni cultural, visualització, disseny i modelatge / prototips, educació i formació.
Direcció de tesis doctorals.
Comissió de selecció C-752 
President titular: COCH ROURA, HELENA
Secretari titular: MENDOZA RAMÍREZ, HÉCTOR
Vocal titular :AGUSTÍN HERNÁNDEZ, LUIS
President suplent: GARCIA ALMIRALL, PILAR
Secretari suplent: CRESPO CABILLO, ISABEL
Vocal suplent: VALLESPIN MUNIESA, AURELIO
Resultat 2a. fase (prova presencial):
Proposta contractació:

CONCURSOS PROFESSOR CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT UPC (CONVOCATÒRIA OBERTA):

Us informem que en data 11 de març de 2022 ha estat publicada al BOE, la resolució núm. 2022-660/19 per la qual es convoquen concursos d'accés a places del cos docent de Catedràtics d'Universitat.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l'Acord del Consell de Govern CG/2021/05/05 de 9 de novembre de 2021, pel qual s'aprova la convocatòria de concursos de selecció de professorat funcionari al cos docent de Catedràtic/a d'Universitat

Categoria: 1 plaça de Catedràtic d'Universitat

Unitat d'adscripció: 752 - Departament de Representació Arquitectònica

Referència del concurs: CU-150/752
Ambit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Àrea de coneixement: Expressió Gràfica Arquitectònica
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Tasques que s'han de dur a terme:
Responsabilitat docent: redacció de programes i coordinació d'equips docents. Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport. Totes elles són activitats associades a la docència d'assignatures impartides pel Departament de Representació Arquitectònica de la ETSAB sobre anàlisi de formes arquitectòniques i simulació visual amb mitjans tradicionals i informàtics (grau en Estudis d'Arquitectura), grau en Paisatgisme, Projecte final de carrera (màster universitari en Arquitectura), així com les assignatures especialitzades en representació arquitectònica del màster universitari en Estudis Avançats en Arquitectura-Barcelona MBArch, del màster universitari en Estudis Avançats en Disseny-Barcelona MBDesign i del màster universitari en Paisatgisme MBLandArch). Desenvolupament i gestió de la recerca i direcció i coordinació de grups i projectes, respecte a Arquitectura, Disseny: Representació i Modelatge.
Direcció de tesis doctorals.
Direcció i coordinació universitària. Relacions externes.
Comissió de selecció C-752 
President titular: SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FELIX
Secretari titular: RUBERT DE VENTÓS, MARIA
Vocal titular : CHIAS NAVARRO, PILAR
President suplent: CARAZO LEFORT, EDUARDO
Secretari suplent: LLOPIS VERDÚ, JORGE
Presidente suplente: PEÑIN LLOBELL, ALBERTO
Secretaria suplent: GARCÍA ALMIRALL, M. PILAR
Vocal suplent:FRANCO TABOADA, JOSE A.
Vocal suplent: MONTES SERRANO, CARLOS
Vocal suplent: VALLESPIN MUNIESA, AURELIO
Constitució comissió: 20/05/2022

CONCURSOS PROFESSOR LECTOR UPC (CONVOCATÒRIA TANCADA):

Us informem en data 14 de febrer de 2022 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 049_SPDI_CONCURSOS_2022-390/9 de 8 de febrer, per la qual es convoquen concurs públics per a la contractació de professorat lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l’Acord del Consell de Govern CG/2021/05/02, de 9 de novembrer pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de la categoria de professorat lector. I d'acord amb l'esmena aprovada per acord CG2021/06/27, de 17 de desembre.

Categoria: 1 plaça de professorat Lector

Unitat d'adscripció: 752 - Departament de Representació Arquitectònica

Codi del lloc: 71024979
Referència del concurs: LE-68/752/2021
Ambit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Àrea de coneixement: Expressió Gràfica Arquitectònica
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Tasques que s'han de dur a terme:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades a les assignatures de Dibuix Arquitectònic Manual, Ús de Tècniques Toves i Color,
Realització d'Apunts del Natural, Dibuix de Croquis i Esbossos, Anàlisi de Formes, Visió Espacial, Comprensió
d'Arquitectures i el seu Entorn, Sistemes de Representació, Dibuix Tècnic amb Estris Tradicionals, Geometria
Descriptiva, Simbologia i Síntesi Gràfica del Projecte, Simulació Visual, Imatge Digital i Fotomuntatge, Collage i
Tècniques Pictòriques, Urban Sketching, Sistemes de CAD i Modelat Ràpid, Sistemes de Renderització,
Multimèdia per a Plataformes Digitals i Aplicació de Noves TIC a l'Arquitectura.
Participació en la recerca, amb possible direcció de grups i projectes, relativa a comunicació visual, expressió
gràfica arquitectònica, disseny de producte, disseny d'interiors, aixecament arquitectònic i patrimonial, història
i teoria de la representació, imatge analògica i digital, modelatge infogràfic, modelatge geomètric, multimèdia,
representació arquitectònica i urbana, simulació visual i e-learning. Àrees d'expertesa: multimèdia, patrimoni
cultural, visualització, disseny i modelatge / prototips, educació i formació.
Direcció de tesis doctorals.
Comissió de selecció C-752 
President titular: PEÑIN LLOBELL, ALBERTO
Secretari titular: CRESPO CABILLO, ISABEL
Vocal titular :AGUSTÍN HERNÁNDEZ, LUIS
President suplent: COCH ROURA, HELENA
Secretari suplent:MENDOZA RAMÍREZ, HECTOR
Vocal suplent:VALLESPIN MUNIESA, AURELIO
Constitució comissió: 3 de maig de 2022
Resultat 2a. fase (prova presencial):

CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONVOCATÒRIA OBERTA):

Dades de la convocatòria:

En data 11 de gener de 2022 ha estat publicada, la resolució núm. 1622/2021 de 20 de desembre per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat.

Borsa 2022 - Dept. Representació Arquitectònica (752)

Àmbit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
ATP-752 dibuix tècnic
ATP-752 comunicació visual
ATP-752 geometria arquitectònica
ATP-752 control gràfic i tècnic del projecte d’execució

Comissió de selecció C-752 

President titular: REDONDO DOMINGUEZ, ERNEST
Secretària titular: CRESPO CABILLO, ISABEL
Vocal titular :SANTANA ROMA, GALDRIC

CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONVOCATÒRIA FINALITZADA):

Dades de la convocatòria:

En data 08 de gener de 2020 ha estat publicada, la resolució núm. 1742/2020 de 23 de desembre per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat.

Borsa 2021 - Dept. Representació Arquitectònica (752)

Àmbit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
ATP-752 dibuix tècnic
ATP-752 comunicació visual
ATP-752 geometria arquitectònica
ATP-752 control gràfic i tècnic del projecte d’execució

Comissió de selecció C-752 

President titular: REDONDO DOMINGUEZ, ERNEST
Secretària titular: CRESPO CABILLO, ISABEL
Vocal titular :MENDOZA RAMIREZ, HECTOR
President suplent: GIMENEZ MATEU, LUIS
Secretari suplent:XIQUES TRIQUELL, JORDI
Vocal suplent:SANTANA ROMA, GALDRIC

Acta de constitució:

Acords presos per la comissió a l'acte de constitució:

Acta de presentació de documentació:

Convocatòria a l'entrevista:

Acta de l'entrevista:

Relació ordenada de les persones candidates declarades aptes:

 

CONCURS SERRA I HÚNTER

Constitució comissió:

Criteris de valoració:

Resultat 1a. fase:

Convocatòria prova selecció presencial:

Resultat prova presencial i proposta contractació:

CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL PERMANENT:

Convocatòria:

Acta de constitució:

Acta de valoració dels mèrits i capacitats:

Acta de l'entrevista:

Acta proposta priorització:

CONCURSOS PROFESSOR LECTOR: (CONVOCATÒRIA FINALITZADA)

Us informem en data 16 d'abril 2021 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 467/2021 de 12 d'abril, per la qual es convoquen concurs públics per a la contractació de professorat lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l’Acord del Consell de Govern CG/2021/02/19, de 9 d'abril pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de la categoria de professorat lector.

Categoria: 1 plaça de professorat Lector

Unitat d'adscripció: 752 - Departament de Representació Arquitectònica

Codi del lloc: 71024487
Referència del concurs: LE-30/752/2021
Àmbit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Àrea de coneixement: Expressió Gràfica Arquitectònica
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), Escola Politècnica d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades al disseny, aplicació i control paramètric de geometries complexes en
arquitectures, sistemes tecnològics, disseny computacional i fabricació digital, gestió i administració de
projectes i grups de recerca, organització i coordinació de CAD i BIM avançats dins del projecte arquitectònic,
programació, anàlisi i gestió de dades urbanes, arquitectòniques, constructives, tecnològiques i de les xarxes
socials, simulació visual i aplicació de noves TIC a l'arquitectura.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a Entorns: Parametric Design -
Generative & Computational Design - BIM - GIS - Open Data - RV - RA - CAD CAM - 3D printing - Image
simulation - Photogrammetry - Heritage representation.
Direcció de tesis doctorals.

Comissió de selecció C-752 

President titular: PEÑIN LLOBELL, ALBERTO
Secretari titular: REDONDO DOMÍNGUEZ, ERNEST
Vocal titular :AGUSTÍN HERNÁNDEZ, LUIS
President suplent: SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FELIX
Secretari suplent:MENDOZA RAMÍREZ, HECTOR
Vocal suplent:VALLESPIN MUNIESA, AURELIO

Acta de constitució:

Resultat 1a. fase:

Convocatòria 2ona fase:

Resultat 2a. fase (prova presencial):

Proposta contractació: