Vés al contingut (premeu Retorn)

CONCURSOS

Dins d'aquest espai trobareu la informació sobre les convocatòries dels concursos del personal Docent i Investigador del nostre departament

CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (CONVOCATÒRIA FINALITZADA):

Dades de la convocatòria:

En data 08 de gener de 2020 ha estat publicada, la resolució núm. 1742/2020 de 23 de desembre per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat.

Borsa 2021 - Dept. Representació Arquitectònica (752)

Àmbit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
ATP-752 dibuix tècnic
ATP-752 comunicació visual
ATP-752 geometria arquitectònica
ATP-752 control gràfic i tècnic del projecte d’execució

Comissió de selecció C-752 

President titular: REDONDO DOMINGUEZ, ERNEST
Secretària titular: CRESPO CABILLO, ISABEL
Vocal titular :MENDOZA RAMIREZ, HECTOR
President suplent: GIMENEZ MATEU, LUIS
Secretari suplent:XIQUES TRIQUELL, JORDI
Vocal suplent:SANTANA ROMA, GALDRIC

Acta de constitució:

Acords presos per la comissió a l'acte de constitució:

Acta de presentació de documentació:

Convocatòria a l'entrevista:

Acta de l'entrevista:

Relació ordenada de les persones candidates declarades aptes:

 

CONCURS SERRA I HÚNTER

Constitució comissió:

Criteris de valoració:

Resultat 1a. fase:

Convocatòria prova selecció presencial:

Resultat prova presencial i proposta contractació:

CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL PERMANENT:

Convocatòria:

Acta de constitució:

Acta de valoració dels mèrits i capacitats:

Acta de l'entrevista:

Acta proposta priorització:

CONCURSOS PROFESSOR LECTOR: CONVOCATÒRIA FINALITZADA

Us informem en data 16 d'abril 2021 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 467/2021 de 12 d'abril, per la qual es convoquen concurs públics per a la contractació de professorat lector.

Aquesta convocatòria es fa a l'empara del que disposa l'article 207 dels Estatut, l’Acord del Consell de Govern CG/2021/02/19, de 9 d'abril pel qual s’aprova la convocatòria de concursos de la categoria de professorat lector.

Categoria: 1 plaça de professorat Lector

Unitat d'adscripció: 752 - Departament de Representació Arquitectònica

Codi del lloc: 71024487
Referència del concurs: LE-30/752/2021
Àmbit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació
Àrea de coneixement: Expressió Gràfica Arquitectònica
Unitat de vinculació: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), Escola Politècnica d'Edificació de Barcelona (EPSEB)
Tasques a realitzar:
Impartició de docència: activitats de docència, avaluació i elaboració de material de suport.
Totes són tasques associades al disseny, aplicació i control paramètric de geometries complexes en
arquitectures, sistemes tecnològics, disseny computacional i fabricació digital, gestió i administració de
projectes i grups de recerca, organització i coordinació de CAD i BIM avançats dins del projecte arquitectònic,
programació, anàlisi i gestió de dades urbanes, arquitectòniques, constructives, tecnològiques i de les xarxes
socials, simulació visual i aplicació de noves TIC a l'arquitectura.
Participació en la recerca amb possible direcció de grups i projectes, relativa a Entorns: Parametric Design -
Generative & Computational Design - BIM - GIS - Open Data - RV - RA - CAD CAM - 3D printing - Image
simulation - Photogrammetry - Heritage representation.
Direcció de tesis doctorals.

Comissió de selecció C-752 

President titular: PEÑIN LLOBELL, ALBERTO
Secretari titular: REDONDO DOMÍNGUEZ, ERNEST
Vocal titular :AGUSTÍN HERNÁNDEZ, LUIS
President suplent: SOLAGUREN-BEASCOA DE CORRAL, FELIX
Secretari suplent:MENDOZA RAMÍREZ, HECTOR
Vocal suplent:VALLESPIN MUNIESA, AURELIO

Acta de constitució:

Resultat 1a. fase:

Convocatòria 2ona fase:

Resultat 2a. fase (prova presencial):

Proposta contractació: