Vés al contingut (premeu Retorn)

Disseny Integral. Sistemes i Programes

Disseny Integral. Sistemes i Programes

Professor: Josep Maria Fort Mir

 

Objectius

Proporcionar als estudiants coneixements sobre el procés de disseny lligat als aspectes socials i culturals, des de l'escala col·lectiva entesa en la seva complexitat integrant apartats que van des dels aspectes emotius i relatius als usuaris, fins a aspectes tecnològics, econòmics i productius, relatius a la situació i el context. Aprendre a utilitzar el disseny com a eina de recerca, entenent la pràctica del projecte com exercici experimental que permet avaluar, mitjançant propostes concretes, l'aplicació dels marcs teòrics de referència i les hipòtesis de partida en casos reals, així com la seva incidència dins d'un context específic Identificar la incidència dels diferents àmbits del disseny en la concepció, creació, desenvolupament i utilització d'un producte en tant que part d'un sistema complex, desenvolupant la habilitat de determinar el pes de cada apartat dins del procés mitjançant l'aplicació de diverses estratègies de projecte. Desenvolupar la capacitat crítica en relació al objectes i l'entorn construït, en les diverses escales simultàniament, per tal de detectar disfuncions i/o contradiccions en el disseny i funcionament dels productes en relació a les necessitats tant individuals com socials, així com mancances i nous àmbits d'aplicació del disseny en situacions previsibles en un futur proper o immediat.

 

Continguts

Els referents teòrics es centren en:
 • Situacionisme. La societat de l'espectacle.
 • Psicogeografia, objectes espais i sistemes urbans. Memòria col·lectiva i significat social.
 • Comunicació, sistemes i xarxes.
 • Regeneració urbana i espai públic participatiu.

Les sessions teòriques tracten temes com:
 • Barcelona i el projecte urbà. Complexitat urbana i espais col·lectius.
 • L'espai públic com a recorregut. L' ''urban wandering''.
 • Natura i artifici. El mite del paradís.
 • L'espai de trobada. De la taula a l'espai públic urbà. Places i mercats.
 • Objecte, espai i paisatge. Topografia i cartografia.
 • Sistemes urbans artificials. Archigram i Archizoom.
 • Arquitectura neo-vernacular. Construcció feta a mà, per robots.

Els àmbits de desenvolupament dels dissenys son, genèricament:
 • Espai públic, mobiliari i art urbà. Elements, monuments i memòria col·lectiva.
 • Micro-arquitectura.
 • Ecologia i agricultura urbana.
 • Arquitectura efímera i esdeveniments temporals.
 • Activitats col·lectives i participatives.
 • Mobilitat, sistemes de transport i informació.
 • Nous sistemes constructius, disseny i robotització.

Els exercicis pràctics, que consisteixen en el Disseny d'un Sistema format per un conjunt de productes relacionats en xarxa, es centren en l'escala col·lectiva i prenen com a referència el disseny com a part d'activitats socials i participatives, en sentit ampli. El disseny es proposa amb caire experimental. El plantejament general consisteix en:
 • Lectura i comprensió personalitzada, segons un determinat punt de vista, de la complexitat de l'espai urbà en les seves diferents vessants.
 • Anàlisis de sistemes urbans complexos existents o inèdits, amb determinació de necessitats emergents dels usuaris i àmbits d'intervenció.
 • Propostes de nous sistemes dissenyats per ser aplicats en un context determinat de la ciutat de Barcelona, entesa com a laboratori, però alhora plantejats com a exemples que permetin la seva aplicació en contextos diferents.
 • Desenvolupament tècnic i formal del disseny dels elements físics del sistema des de dues vessants: amb proposta teòrica i amb resolució de la seva aplicació física real.

 

Bibliografia bàsica

Plans i projectes per a Barcelona: 1981/1982. 2a ed.. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1983. ISBN 84-500-8343-5.

Coverley, M. Psicogeografía. Madrid: Carpe Noctem, 2014. ISBN 9788494118272.

Solà-Morales, Manuel de. Deu lliçons sobre Barcelona: els episodis urbanístics que han fet la ciutat moderna = Ten lessons on Barcelona: urbanistic episodes that have made the modern city. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2008. ISBN 9788496842236.

Ellard, C. Psicogeografía: la influencia de los lugares en la mente y el corazón. Barcelona: Ariel, 2016. ISBN 9788434423206.

Fort, Josep M. "Nature and artifice: a search for a new balance". Temes de disseny [en línia]. 2000, núm. 16, p. 165- 178.

Made by Robots: Challenging Architecture at a Larger Scale. London: Academy Press, 2014. ISBN 978-1118535486.

Re-imagining the city: art, globalization and urban spaces. Bristol: Intellect Ltd, 2013. ISBN 978-1841507316.

Montgomery, Ch. Happy city: transforming our lives through urban design. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013. ISBN 9780374168230.

 

Complementària

Barcelona espais i escultures (1982-1986). Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Àrea d'Urbanisme i Obres Públiques: Fundació Joan Miró, 1987. ISBN 8476091362.

Fort, Josep M. Arquitectura de pèrgoles i umbracle: un instrument per a l'aprenentatge de l'arquitectura. Saarbrücken: Academia Española, 2012. ISBN 9783848455478.

Qadeer, Mohammed A. Multicultural Cities: Toronto, New York, and Los Angeles. Toronto: University of Toronto, 2016. ISBN 978-1442630147.

Continuous productive urban landscapes: designing urban agriculture for sustainable cities. Amsterdam, etc: Elsevier, 2005. ISBN 9780750655439.