Vés al contingut (premeu Retorn)

Multimèdia: TICs per a l'arquitectura

Multimèdia: TICs per a l'arquitectura

Professors:
Ernest Redondo Domínguez
Pau Majó Codina
Francesc Valls Dalmau

 

L'objectiu fonamental de l'assignatura és introduir els alumnes en les noves tecnologies i estratègies de representació multimèdia més actuals dins de l'àmbit de l'arquitectura, tals com les TIC's: imatge digital, multimèdia, vídeo, realitat augmentada, fotomodelització, impressió 3D, etc...

El segon objectiu és la seva aplicació a l'àmbit del projecte d'arquitectura ja sigui per la intervenció en edificis i entorns construïts que cal recuperar, com per al desenvolupament de nous projectes a diverses escales, incloent l'estudi a nivell de prototipus, models de treball i maquetes, fins a la presentació final dels mateixos.

El tercer objectiu és assolir els dos primers objectius dins de processos docents ben estructurats, motivadors, eficaços, versàtils, útils, creatius, a la vegada que rigorosos, amb els quals els alumnes assoleixin totes les competències abans esmentades.

 

Continguts

L'assignatura es desenvolupa en forma de tres grups de pràctiques acompanyades de classes teòriques i demostracions per part d'experts en l'ús d'equipaments complexes, ex. escàners làser, drons, impressores 3d, termofotografia, ulleres google glass, etc, estructurades a l'entorn d'un tema de projecte, el que s'hagi fet per exemple al taller temàtic de cinquè el quadrimestre anterior, Arquitectura i Tecnologia al qual, l'assignatura hi està vinculada de forma optativa o un altre d'equivalent.

El desenvolupament de cada pràctica, amb les seves respectives classes teòriques i demostracions ocuparà aproximadament un terç del curs.

La primera pràctica es centrarà en les tècniques TIC, basades en la fotomodelització i anàlisi d'imatges digitals, especialitzades en la documentació i l'aixecament d'elements, edificis o conjunts urbans d'interès mitjançant les tècniques de DSM (Dense Surface Modeling) o SFM (Structure From Motion), damunt d'aplicacions informàtiques de baix cost i mitjans auxiliars també a l'abast com càmeres fotogràfiques, etc. Amb aquestes dades es construirà, en l'horari no presencial un model virtual del tema d'estudi.

La segona pràctica es centrarà en les Tecnologies Multimèdia que millor s'adaptin a l'arquitectura i consistirà en la generació i edició d'un recorregut virtual i la postproducció del mateix, és a dir un vídeo del tema del projecte, a més es procedirà a la visualització del mateix in situ emprant la realitat augmentada i el VRObjects o panorames digitals interactius damunt dispositius mòbils.

La tercera dedicada a introduir el CAD-CAM, consistirà en la impressió 3D de parts del projecte a diferents escales; d'elements tecnològics del mateix, de parts o del conjunt previst, emprant estratègies d'addicció o injecció, de sostracció o fresat i d'especejament o tall.

Després d'aquest recorregut l'alumne estarà en disposició de poder treballar amb aquestes tecnologies de forma òptima tant pel que fa al coneixement de les seves possibilitats com d'adaptabilitat al projecte d'arquitectura.

 

Bibliografia bàsica

An Invitation to 3-D vision : from images to geometric models. New York: Springer, 2004. ISBN 0-387-00893-4.

Koutamanis, A. Computer-Mediated Briefing for Architects. Hershey: IGI Global. Engineering Science Reference, 2013. ISBN 9781466646476.

Caneparo, L. Digital fabrication in architecture, engineering and construction. New York: Springer, 2014. ISBN 9789400771369.

Dorval, M.; Perpin, M. "Effect of playing a video game on a measure of spatial visualization". Perceptual Motor Skills [en línia]. 1986, núm. , 62 (1), p. 159-162 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://www.amsciepub.com/doi/abs/10.2466/pms.1986.62.1.159?journalCode=pms.

 

Complementària

Guidi, G.; Remondino, F. 3D Modelling from real data. Alexandru, C. (ed.). Modeling and simulation in engineering [en línia]. Rijeka: InTech, 2012. [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://www.intechopen.com/books/modeling-and-simulation- in-engineering/3d-modeling-from-real-data.

Remondino, F. ; Menna, F.. Image-based surface measurement for close-range heritage documentation. XXIst International Society for Photogrammetry and Remote: Technical Comission V Sensing Congress: [en línia]. Beijing: ISPRS, 2008. Vol. XXXVII-B Part B5, p.199-206 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://www.isprs.org/proceedings/XXXVII/congress/5_pdf/36.pdf.

Portalés, C.; Lerma, J. L.; Pérez, C. Photogrammetry and augmented reality for cultural heritage Applications. The Photogrammetric Record [en línia]. Vol. 24, Issue 128, December 2009, p. 316¿331 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1477-9730.2009.00549.x/full.

Río, M.G. del ; Cobos, C.; Martínez, J. Nuevas estrategias metodológicas en las enseñanzas gráficas empleando herramientas informáticas. Revista de Enseñanza Universitaria [en línia]. 2007, núm. 29, p. 42-50 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://institucional.us.es/revistas/universitaria/29/REU29%28Rio42-50%29.pdf.

Saorín, J. Estudio del efecto de la aplicación de tecnologías multimedia y del modelado basado en bocetos en el desarrollo de las habilidades espaciales [en línia]. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2006 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://riunet.upv.es/handle/10251/1881.

Benko, H.; Ishak, E.; Feiner, S.. Collaborative mixed reality visualization of an archaeological excavation. Third IEEE and ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, 2004. ISMAR 2004 [en línia]. Arlington, VA, USA: IEEE, 2004. p. 132 -140 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=1383050.

Bimber, O.; Raskar, R. Spatial augmented reality: merging real and virtual worlds. Wellesley: A K Peters, 2005. ISBN 1568812302.

Cheoik, A. D. [et al.]. Interactive theatre experience in embodied + wearable mixed reality space. Proceedings of the 1st International Symposium on Mixed and Augmented Reality [en línia]. Washington: ISMAR, 2002. p. 59-69 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://www0.cs.ucl.ac.uk/staff/ucacsjp/Papers/ISMAR-interactive-theatre-experience_v4.pdf.

Wagner, D.. Handheld augmented reality [en línia]. Graz: Graz University of Technology, 2007 [Consulta: 16/07/2014]. Disponible a: http://www.icg.tugraz.at/Members/daniel/HandheldAR_Thesis.


Exercici dels alumnes

poster MMM ETSAB EGA2016_2.jpg