Vés al contingut (premeu Retorn)

Representació Arquitectònica II - ETSAB

Representació Arquitectònica II

Professors:
María Isabel Ruiz Castrillo (Responsable)
Carlos Ferran Gozálvez
Jaume Gimeno Serrano
Joaquim Narcís Moya Sala
Isidro Navarro Delgado
Jordi Subirós Brunet
Francesc Valls Dalmau

 

Objectius

Tardor:

 • Conèixer els sistemes de representació tradicionals i informàtics usuals en l'arquitectura, i la capacitat de síntesi espaial que comporta l'ús d'aquests sistemes.
 • Reconèixer i interpretar els objectes a partir d'imatges representades en axonometria, cònica, planta, alçats i/o seccions, i en els diferents formats tridimensionals informàtics.
 • Controlar els objectes en l'espai i el seu entorn aplicant conceptes de mesura, posició i anàlisi formal.
 • Utilitzar la geometria com model de síntesi, d'anàlisi i generació dels objectes.
 • Gestionar les dades proposades, estructurar-les, elaborar-les i valorar el resultat.
 • Plantejar i estructurar sistemes i mètodes de resolució de les estratègies de treball en la determinació gràfica dels objectes i el seu control mètric i geomètric.
 • Controlar gràficament la influència de l'entorn natural o artificial en els espais arquitectònics: Imatge (percepció), energia (asolellament), i emplaçament (terreny).

Primavera:

 • Interpretar el procés de representació arquitectònica mitjantçant l'anàlisi d'una arquitectura construïda, però no visitable, per tal d'assolir la seva comprensió i, des d'aquesta comprensió, representar-la. El vehicle per a això és el medi gràfic, utilitzant simultàniament procediments manuals i informàtics.
 • L'assignatura proposa, per una banda, aplicar els procediments manuals, que l'estudiantat ja coneix, en el procés de comprensió, i per l'altra aprofundir en l'adequació de l'ús d'un sistema de CAD en el procés de representació arquitectònica

 

Contingut

Tardor:

LA GEOMETRIA DE LA REPRESENTACIÓ:
 • Representació bidimensional.
  • Conceptes i propietats de la representació en perspectiva cònica, axonometria, planta i alçat.
  • La imatge perspectiva: estructura, percepció i relacions amb la fotografia.
  • Lectura i comprensió de la representació d'objectes. Aprehensió i síntesi del espai.
 • Representació i concreció tridimensional:
  • Control mètric, posicional i relacional dels objectes en l'espai.
  • Entrada i extracció de dades en sistemes gràfics tridimensionals.
  • Geometria bàsica de l'espai per a la generació d'objectes: Normals i tangències / Corbes, superfícies i
   volums: conceptes, generació i control.
  • Operacions de transformació geomètrica. Modificació bàsica d'entitats mitjançant l'edició dels seus paràmetres.
ANÀLISI GEOMÈTRIC I PERCEPTIU DELS ELEMENTS QUE COMPOSEN ELS OBJECTES:
 • Generació de models virtuals tridimensionals aplicant les interaccions entre cossos geomètrics.
 • Transformació i modificació de formes per a la generació de nous elements de disseny i arquitectura. Estratègies de formalització.
 • Recursos geomètrics aplicats a temes específics per a la resolució de cobertes, el traçat d'escales, generació de
  malles espacials, i creació de superfícies emprades en arquitectura.
 • Recursos gràfics per al control del asolellament en l'arquitectura i l'urbanisme.
 • Aplicació de les matrius lliures per a la generació de models del terreny i a la seva modificació per a l'adaptació
  d'elements arquitectònics.

Primavera:

 • La representació del projecte.
 • Dibuix assistit per ordinador (CAD 2D i 3D).
 • Projeccions cilíndriques: 2D - Plantes, seccions, alçats.
 • Projeccions cilíndriques: 3D - Axonometries.
 • Projeccions còniques: Exploració visual interior i exterior.
 • Aplicació de la tecnologia digital a la representació arquitectònica.
 • Presentació d'espais i formes arquitectòniques.
 • Utilització dels recursos expressius del sistema per a la representació intencionada del treball.

 

Bibliografia bàsica

Gombrich, Ernst H. Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica. 2ª ed. Madrid: Debate, 2002. ISBN 8483069598.

Kolarevic, Branko. Architectural modeling and rendering with AutoCAD R13 and R14. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1998. ISBN 0471194182.

Steegmann, Enrique; Acebillo, José. Las medidas en arquitectura. 2ª ed. rev. y act. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425222375.

Zevi, Bruno. Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Barcelona: Apóstrofe, 1998. ISBN 8445500805.

Galcerán Vila, Margarita; Luque González, Manuel; Ruiz Castrillo, Mª Isabel. Representación arquitectónica: elaboración de planos: AutoCAD 2012. Madrid: Delta Publicaciones, cop. 2013. ISBN 978-84-15581-27-7.

 

Complementària

Kirkpatrick, Beberly L.; Kirkpatrick, James M.. AutoCAD 2000 para la arquitectura. Madrid: Anaya Multimedia, cop. 2000. ISBN 8441510962