Vés al contingut (premeu Retorn)

Representació Arquitectònica I - ETSAB

Representació Arquitectònica I

Professors:
Galdric Santana Roma (Responsable)
Lluís Giménez Mateu
Joaquim Narcís Moya Sala
Rafael Mur Soteras
Oriol Ribó Ventura
Marc Roca Musach

 

Objectius

Tardor:

 • Interpretar el procés de representació arquitectònica mitjançant l'anàlisi d'una arquitectura construïda, però no visitable, per tal d'assolir la seva comprensió i, des d'aquesta comprensió, representar-la. El vehicle per això és el medi gràfic, utilitzant simultàniament procediments manuals i informàtics.
 • L'assignatura proposa, per una banda, aplicar els procediments manuals en el procés de comprensió, i per l'altra aprofundir en l'adequació de l'ús d'un sistema de CAD en el procés de representació arquitectònica.

Primavera:

 • Conèixer els sistemes de representació tradicionals i informàtics usuals en l'arquitectura, i la capacitat de síntesi espaial que comporta l'ús d'aquests sistemes.
 • Reconèixer i interpretar els objectes a partir d'imatges representades en axonometria, cònica, planta, alçats i/o seccions, i en els diferents formats tridimensionals informàtics.
 • Controlar els objectes en l'espai i el seu entorn aplicant conceptes de mesura, posició i anàlisi formal.
 • Utilitzar la geometria com model de síntesi, d'anàlisi i generació dels objectes.
 • Gestionar les dades proposades, estructurar-les, elaborar-les i valorar el resultat.
 • Plantejar i estructurar sistemes i mètodes de resolució de les estratègies de treball en la determinació gràfica dels objectes i el seu control mètric i geomètric.
 • Controlar gràficament la influència de l'entorn natural o artificial en els espais arquitectònics: Imatge (percepció), energia (asolellament), i emplaçament (terreny).

 

Contingut

  Tardor:

  • La representació del projecte.
  • Dibuix assistit per ordinador (CAD 2D).
  • Projeccions cilíndriques: 2D - Plantes, seccions, alçats.
  • Aplicació de la tecnologia digital a la representació arquitectònica.
  • Presentació d'espais i formes arquitectòniques.
  • Utilització dels recursos expressius del sistema per a la representació intencionada del treball.

  Primavera:

  LA GEOMETRIA DE LA REPRESENTACIÓ:
  • Representació bidimensional.
   • Conceptes i propietats de la representació en perspectiva cònica, axonometria, planta i alçat.
   • La imatge perspectiva: estructura, percepció i relacions amb la fotografia.
   • Lectura i comprensió de la representació d'objectes. Aprehensió i síntesi del espai.
  • Representació i concreció tridimensional:
   • Control mètric, posicional i relacional dels objectes en l'espai.
   • Entrada i extracció de dades en sistemes gràfics tridimensionals.
   • Geometria bàsica de l'espai per a la generació d'objectes: Distàncies, pendents i angles / Perpendicularitat.
   • Operacions de transformació geomètrica. Modificació bàsica d'entitats mitjançant l'edició dels seus paràmetres.
  ANÀLISI GEOMÈTRIC I PERCEPTIU DELS ELEMENTS QUE COMPOSEN ELS OBJECTES:
  • Generació de models virtuals tridimensionals aplicant les interaccions entre cossos geomètrics.
  • Transformació i modificació de formes per a la generació de nous elements de disseny i arquitectura. Estratègies de formalització.
  • Recursos geomètrics aplicats a temes específics per a la resolució de cobertes, el traçat d'escales, generació de malles espacials, i creació de superfícies emprades en arquitectura.
  • Recursos gràfics per al control del asolellament en l'arquitectura i l'urbanisme.
  • Aplicació de les matrius lliures per a la generació de models del terreny i a la seva modificació per a l'adaptació d'elements arquitectònics.

   

  Bibliografia bàsica

  Delgado, Magali; Redondo, Ernest. Dibujo a mano alzada para arquitectos. Barcelona: Parramón, 2004. ISBN 9788434225497.

  Sánchez, Juan Antonio. Geometría descriptiva: sistemas de proyección cilíndrica [en línia]. Barcelona: Edicions UPC, 1997

  [Consulta: 22/09/2014]. Disponible a: http://bibliotecnica.upc.es/edupc/locate4.asp?codi=EG007XXXNN ISBN 8483012219.

  Villanueva, Lluís. Introducció al traçat d'ombres. Barcelona: Departament EGA I, UPC, 2001. ISBN 8495249111.

  Villanueva, Lluís. Perspectiva lineal: su construcción y su relación con la fotografía. Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN 8483015013.

  Villanueva, Lluís; Mestres, Jordi; Llabot, Mercè. Dibuix tècnic 2. Barcelona: Barcanova, 2003. ISBN 8448913515.

  Steegmann, E.; Acebillo, J. Las Medidas en arquitectura. 2a ed. rev. y act. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425222375.

  Zevi, B. Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Barcelona: Ediciones Apóstrofe, 1998. ISBN 8445500805.

  Galcerán, M.; Luque, M. J.; Ruiz, Mª I. Representación arquitectónica: elaboración de planos: AutoCAD 2012. Madrid: Delta Publicaciones, 2013. ISBN 9788415581277.

   

  Complementària

  Foley, James D. Computer graphics: principles and practice. 2nd ed. Reading MA: Addison-Wesley, 1996. ISBN 0201848406.

  Ching, Francis D. K.; Juroszek, Steven P. Dibujo y proyecto. México D.F.: Gustavo Gili, 1999. ISBN 9688873659.

  Izquierdo, Fernando. Geometría descriptiva superior y aplicada. 6a. ed. rev. Madrid, 2002. ISBN 849221094X.

  Migliari, Riccardo. Fondamenti della rappresentazione geometrica e informatica de l'architettura. Roma: Kappa, 2000. ISBN 8878903566.

  Monedero, Javier. Aplicaciones informáticas en arquitectura. Barcelona: Edicions UPC, 1999. ISBN 8483013282.

  Sainz, Jorge; Valderrama, Fernando. Infografía y arquitectura: dibujo y proyecto asistidos. Madrid: Nerea, 1992. ISBN 8486763681.

  Sanders, Ken. El Arquitecto digital: guía para utilizar (con sentido común) la tecnología informática en el ejercicio de la arquitectura. Madrid: Eunsa, 1998. ISBN 8431316160.

  Schaarwächter, Georg. Perspectiva para arquitectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1969.

  Schmidt Rudolph. Geometría descriptiva con figuras estereoscópicas. Barcelona: Reverté, 1983.

  Thomae, Reiner. Perspectiva y axonometría. Barcelona: Gustavo Gili, 1981.

  Cabezas, Lino; Ortega, Luis F. Anàlisi gràfica i representació geomètrica. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona, 1999. ISBN 8483381192.

  Engel, Heinrich. Sistemas de estructuras. Madrid: Blume, 1970.

  Gheorghiu, Adrian; Dragomir, Virgil. Geometry of structural forms. Barcelona: Applied Science Publ., 1978.

  Hohenberg, Fritz. Geometría constructiva aplicada a la técnica. Barcelona: Labor, 1970.

  Pottmann, Helmut; Asperl, Andreas; Hofer, Michael. Architectural geometry. Exton PA: Bentley Institute Press, 2007. ISBN 9781934493045.