Vés al contingut (premeu Retorn)

Dibuix - ETSAV

Dibuix

Professors:
Guillem Bosch Folch (Responsable)
Miriam Cabanas Ballbe
Sandra Moliner Nuño

 

El fil conductor del curs es desenvolupa mitjançant exercicis pràctics que es resolen, uns a classe, i d'altres a casa.

L'objectiu i condicions de realització de cadascun d'aquests exercicis s'estableix en un enunciat que es complementa amb sessions teòriques que es desenvolupen a classe. (tot aquest material restarà dipositat al Campus Digital ATENEA per a la seva consulta)

El plantejament de cadascun dels exercicis es fa donant especial importància a dos aspectes inherents a la funció del dibuix: d'una banda, a fomentar la creativitat de l'estudiant; d'altre, donar resposta a l'exigència de ser rigorós amb la manera de comunicar gràficament la solució que es proposa, i curós en la execució manual.

A final de curs l'estudiant ha d'haver mostrat una actitud pro-activa en el seu aprenentatge, i demostrat que ha adquirit les competències i habilitats que l'han de capacitar per a continuar progressant. Els continguts del curs, exercicis i classes teòriques, estan disposats en un ordre específic, establert per tal de facilitar l'adquisició de coneixements per part de l'estudiant. És per això important seguir el ritme del curs, assistir a totes les classes i fer tots els exercicis proposats.

 

Objectius

  • Propiciar la pràctica del dibuix d'esbós a ma alçada, aplicat tant al dibuix de lectura de formes com al dibuix de ideació.
  • Introduir les convencions de representació tècnica de l'espai i l'arquitectura. Dièdric . Axonometria. Cònic.
  • Recursos gràfics de comunicació de la fondària. Posició, distància, jerarquia. Ús dels valors de línia. Ús dels valors tonals.
  • Introduir conceptes compositius bàsics. Equilibri, figura i text.
  • Ús adequat del dibuix. Formats, retolació, cotes.
  • Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat.
  • Aprendre a respondre adequadament quan se li formulin preguntes en un presentació oral o escrita.
  • Aprendre a organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.

 

Contingut

Introduir l'estudiant en el llenguatge gràfic arquitectònic, iniciant-lo en les estratègies, convencions i tècniques de percepció, ideació, representació i expressió de formes i espais.

Objectius específics:
1. Aprendre a mirar. Percepció, interpretació i representació.
2. Aprendre a comunicar. Estratègies i convencions gràfiques.
3. Aprendre a imaginar. Processos i tècniques de ideació

 

Bibliografia bàsica

Ching, Frank; Juroszek, Steven P; Castán, Santiago. Dibujo y proyecto. México [D.F.] ; Barcelona: Gustavo Gili, cop. 1999. ISBN 9688873659.

Albers, Josef. La Interacción del color. Madrid: Alianza, 1979. ISBN 8420670014.

Munari, Bruno. Diseño y comunicación visual : contribución a una metodología didáctica. Barcelona [etc.]: Gili, 1985. ISBN 8425212030.

Itten, Johannes. Art de la couleur. Paris: Dessain et Tolra, [1981]. ISBN 2249250146.

Kanizsa, Gaetano. Gramática de la visión : percepción y pensamiento. Barcelona [etc.]: Paidós, 1986. ISBN 9788475094229.

Nicolaïdes, Kimon. The Natural way to draw : a working plan for art study. Boston: Houghton Mifflin, [1969?]. ISBN 0395530075.

Edwards, Betty. Aprender a dibujar : un método garantizado. [Madrid]: Hermann Blume, [1984]. ISBN 8472142876.

Arnheim, Rudolf. Arte y percepción visual : psicología del arte creador : nueva versión. Madrid: Alianza, 1979. ISBN 8420670030.