Vés al contingut (premeu Retorn)

Dibuix I - ETSAB

Dibuix I

Professors:
Carmen Escoda Pastor (Responsable)
Mª Teresa Aguado Roca
Pasqual Bendicho Cabuti
Mª Teresa Díez Blanco
Joaquim Lloveras Montserrat
Renata de Mendonça Espinheira
Héctor Mendoza Ramírez
Juan Mercadé Brulles
Andrea Ortega Frutos
Oriol Ribó Ventura
Isidre Santacreu Tudo
Bruno Sève
Erik Solés Brull
Judit Taberna Torres
Isabel Zaragoza de Pedro

 

Objectius

  • Assolir la destresa suficient per visualitzar i entendre l'arquitectura i el seu entorn.
  • Conèixer l'ús del dibuix manual com a eina d'anàlisi de l'arquitectura.
  • Aconseguir l'habilitat suficient per poder expressar i representar les formes de l'arquitectura a partir de l'esbós i el croquis.
  • Conèixer les eines i les tècniques gràfiques per poder realitzar presa de dades dels espais arquitectònics i urbans.
  • Utilitzar i dominar els instruments gràfics per la representació del projecte arquitectònic.
  • Conèixer l'ús dels símbols i dels signes gràfics emprats a l'arquitectura.
  • Capacitar a l'estudiantat per tal de que puguin explicar els espais i les formes de l'arquitectura mitjançant els diversos sistemes i tècniques de representació.

 

Contingut

L'ESPAI AL MÓN DE LA PLÀSTICA, LA CULTURA I L'ARQUITECTURA:

El dibuix de l'espai amb sistemes de representació per projecció. Criteris d' aplicació.

· La perspectiva cònica. Conceptes bàsics. La secció fugada.
· Els sistemes de representació en planta i alçat. Seccions.
· Introducció a la incidència de la llum en les façanes i els espais interiors.

 

L'ESBOÇ DE SÍNTESI NATURAL:

Traçats d'esbossos en perspectiva.

· Espais interiors i exteriors.
· Elements constructius.
· Criteris per la representació de la textura i l'ambientació.

 

CROQUIS PER LA PRESA DE DADES. ESTRATÈGIES I CRITERIS BÀSICS:

Croquis d'elements de mobiliari de qualitat.

· Croquis d'espais arquitectònics amb simplicitat de formes.
· Croquis d'espais arquitectònics amb formes compostes.
· Croquis d'agregacions d'espais i façanes.

 

LA ERGONOMIA I LA SEVA RELACIÓ AMB L'ARQUITECTURA:

Escales gràfiques i humanes a la representació arquitectònica.

· Representació sintètica de la figura humana i la seva incorporació als dibuixos d'arquitectura. Cànons i mòduls de proporció.

 

SEQÜÈNCIES VISUALS D'ESPAIS ARQUITECTÒNICS:

Esbossos simplificats en el control de recorreguts visuals d'interiors d'edificacions.

· Esbossos simplificats en el control de recorreguts visuals d'exteriors urbans.

 

LA REPRESENTACIÓ DELS DETALLS DE L'ARQUITECTURA:

L'aproximació als elements que composen l'espai arquitectònic. El canvi d'escala.

· El detall constructiu.
· Anàlisi gràfic de l'arquitectura construïda.

 

ALTRES TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ:

El collage, la maqueta i el fotomuntatge.

 

Bibliografia bàsica

Ching, Frank. Manual del dibujo arquitectónico. 3a ed. rev. México D.F: Gustavo Gili, 1992. ISBN 968-887-364-0.

Ching, Frank. Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. ISBN 84-252-2081-5.

Lloveras i Montserrat, Joaquim et al.. El dibuix d'intervenció 2003-2007 [en línia]. Barcelona: Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica, UPC, 2007 [Consulta: 26/09/2013]. Disponible a: http://ocw.upc.edu/sites/default/files/materials/15011581/curs_2007_08_dibuix_i_etsab-4836.pdf.

Lloveras Montserrat, Kim. Leyes del posicionamiento 2005 [en línia]. 2005 [Consulta: 27/09/2014]. Disponible a: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/1885.

Lloveras i Montserrat, Joaquim. Teoria TK de proporcions visuals [en línia]. Barcelona: s.n., 2002 [Consulta: 27/09/2014]. Disponible a: http://upcommons.upc.edu/handle/2117/1883.