Vés al contingut (premeu Retorn)

Benvingut

El Departament de Representació Arquitectònica centra la seva recerca i la seva docència en els camps d’anàlisi plàstica, dibuix arquitectònic, geometria descriptiva i representació i modelatge arquitectònic, a l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la Universitat Politècnica de Catalunya UPC BarcelonaTech, on imparteix docència en el Grau en Estudis d'Arquitectura i en el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, i els estudis de postgrau en arquitectura de l'ETSAB, els màsters universitaris de l'àmbit d'arquitectura, urbanisme i edificació i els doctorats en comunicació visual en arquitectura i disseny i en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents de l'escola de doctorat de la UPC, i desenvolupa recerca en representació i modelatge de l'arquitectura i innovació docent en l'arquitectura, centrada en la representació arquitectònica, el modelatge arquitectònic, la recerca educativa i innovació de la docència en arquitectura, l'expressió gràfica arquitectònica, l'interpretació i comunicació del projecte arquitectònic, el disseny paramètric, la simulació visual, el CAAD/DAO, la teoria de la representació, el model informàtic de l’edifici BIM, el modelatge geomètric i l'història i sistemes de representació, grup de recerca Arquitectura: Representació i Modelatge AR&M.

 

El Departament de Representació Arquitectònica, creat l’any 2017 a partir de la unió dels departaments d’Expressió Gràfica Arquitectònica I i Expressió Gràfica Arquitectònica II, imparteix docència en les àrees d’anàlisi plàstica, dibuix arquitectònic i geometria descriptiva, per encàrrec de l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l’Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) i l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB). També desenvolupa activitats de recerca, principalment a través del grup de recerca Arquitectura, Disseny: Representació i Modelatge, que imparteix el Programa de Doctorat Interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.