Vés al contingut (premeu Retorn)

Qui som

El Departament de Representació Arquitectònica imparteix docència en tres centres: a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), a l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB) situades en el campus Sud a Barcelona, i a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallés (ETSAV), que té la seva seu a Sant Cugat del Vallès, a 45 minuts del centre de Barcelona.
 
El Departament de Representació Arquitectònica fou creat al febrer de 2017 a partir de la unió dels  departaments d’Expressió Gràfica Arquitectònica I i Expressió Gràfica Arquitectònica II.
El Claustre Universitari de la UPC, reunit en sessió ordinària el 16 de desembre de 2014, va acordar iniciar el procés de reestructuració dels departaments de la Universitat. L’àmbit de l’expressió gràfica va ser un dels que es va considerar afectat en la mesura en que la reforma té per objecte enfortir les unitats acadèmiques tot respectant les grans àrees de coneixement presents als nostres ensenyaments. Com a fruit del desenvolupament d’aquella idea, es va proposar la unió dels dos departaments d’Expressió Gràfica Arquitectònica 1 i 2 (EGA 1 i EGA 2) per constituir el nou departament de Representació Arquitectònica (RA).
 
Actualment, està organitzat en 3 Seccions: Secció de l’ETSAB, Secció de l’ETSAV i Secció de l’EPSEB


El Departament organitza la seva recerca en el grup de recerca UPC "Arquitectura, Disseny: Representació i Modelatge" (ADR&M), estructurat en tres línies d'investigació:

 

  • L’ús de les noves TIC en el camp de l’Arquitectura i la seva docència. Centrant-se específicament en l'avaluació i desplegament de les TIC's en la formació del futurs arquitectes i en la recerca educativa a l'àmbit de l'Arquitectura.
  • L’ús intencionat de les TIC i les noves estratègies per a la creació, disseny i representació dels projectes arquitectònics, de disseny i de l’entorn.
  • L’ús de les noves TIC en el camp de Disseny i la seva docència. Es centra en avançar en l’estudi de l’ús de les noves TIC en el camp de Disseny en el sentit més extens del terme.

Aquestes tres línies de recerca estan vinculades al Programa de Doctorat en Patrimoni arquitectònic, civil, urbanístic i rehabilitació de construccions existents.

 

Entre d’altres activitats, el Departament de Representació Arquitectònica:

Els seus òrgans col·legiats són el Consell de Departament i la Comissió Assessora de Departament, de naturalesa, composició i funcionament definits en el Reglament d'organització i funcionament del Departament. El Consell és l'assemblea plenària de tot el col·lectiu i es reuneix com a mínim, dues vegades al any. La Comissió Assessora és un organ consultiu i propositiu encarregat d'assessorar al director o directora del departament en general sobre el funcionament del departament.