Vés al contingut (premeu Retorn)

Tesi doctoral: Fotografia d'urbanisme: Anàlisis de la imatge fotogràfica en la comunicació visual d'un espai urbà

Bover i Tanyà, Antoni (2011). Fotografia d'urbanisme: Anàlisis de la imatge fotogràfica en la comunicació visual d'un espai urbà. Tesi doctoral, Programa de doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny, UPC.
Tesi doctoral: Fotografia d'urbanisme: Anàlisis de la imatge fotogràfica en la comunicació visual d'un espai urbà

Fotografia d'urbanisme: Anàlisis de la imatge fotogràfica en la comunicació visual d'un espai urbà

Bover i Tanyà, Antoni

Programa de doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny

Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I (EGA I), UPC

Data de lectura: 29/11/2011

Idioma de la tesi: Català

Qualificació: Excel·lent Cum Laude

Director de tesi: REGOT MARIMON, JOAQUIN MANUEL

Enllaç a la tesi

1. T. Bover. Vic, 2008; 2. Diagrama iconogràfic amb les imatges originals per obtenir la figura 1. [Bover i Tanyà, Antoni (2011). Fotografia d'urbanisme: Anàlisis de la imatge fotogràfica en la comunicació visual d'un espai urbà. Tesi doctoral, UPC.]

Resum de tesi

La imatge de la ciutat és un conjunt de formes i volums en contínua evolució i transformació. Els canvis de representació visual de les ciutats s'aprecien a llarg termini, a mesura que canvia de forma per la construcció de noves edificacions i infraestructures urbanes. Les tècniques de representació gràfica i de comunicació visual de la ciutat també estan en contínua transformació, a mesura que avança la ciència i la tecnologia que d'ella se'n deriva. Les tècniques de representació gràfica en dibuix van millorar amb l'evolució dels coneixements de la perspectiva geomètrica, i van evolucionar amb el naixement de la fotografia. AI llarg del segle XX la fotografia es va convertir en el mitjà gràfic ideal per representar els espais urbans, tant per mostrar les singularitats formals d'un espai en concret com per ensenyar la universalització formal i la pèrdua d'identitat de la majoria de les ciutats. La imatge fotogràfica està immersa, en aquests darrers anys, en un important canvi social, cultural i tecnològic. A mesura que han evolucionat els aparells i els sistemes de captació d'una imatge fotogràfica, les fotografies aporten més realisme a la imatge i, per tant, una millor comunicació visual d'una ciutat. El fet de passar d'un procés físic i químic a un procés físic i matemàtic per crear una imatge fotogràfica, permet crear una qualitat i un tipus d'imatge que era inimaginable fa uns anys. Una característica específica de la fotografia d'urbanisme és l'extensió i la mida de la ciutat com a subjectes fotogràfics, la qual cosa implica que la utilització de la fotografia panoràmica i els recorreguts visuals amb fotografies facilitin una visió més completa, almenys més representativa, de la imatge d'un espai urbà. Una altra característica específica de la fotografia d'urbanisme rau en el fet que la ciutat i l'espai urbà són uns subjectes fotogràfics en continua evolució, cosa que representa que qualsevol fotografia d'urbanisme esdevé històrica amb el pas del temps. La visualització d'imatges fotogràfiques antigues, conjuntament amb la visió de les restes arqueològiques i arquitectòniques, són una altra manera d'entendre el passat de les ciutats. En aquesta tesi s'ha analitzat la fotografia d'urbanisme des del punt de vista del vianant, o des de punts elevats accessibles públicament, i s'han analitzat els elements bàsics de la comunicació visual de la fotografia d'urbanisme que es mantenen en l'evolució de la fotografia fotoquímica cap a la imatge digital i el que ha comportat de nou la irrupció de la fotografia digital en la comunicació visual de l'urbanisme. S'ha examinat l'evolució de la fotografia panoràmica cap a les imatges panoràmiques digitals a partir de la fusió de diverses imatges i les aplicacions d'aquests tipus d'imatges panoràmiques per representar gràficament la imatge de la ciutat. S'han investigat altres possibilitats de les imatges antigues d'urbanisme per poder explicar el patrimoni històric de les ciutats, per poder reformular el concepte d'espai històric a partir de la comunicació visual amb fotografies històriques d'espais urbans. En l'anàlisi de casos no s'ha tingut com objectius un estudi visual d'una ciutat en concret. S'ha treballat en casos concrets que es puguin extrapolar a altres ciutats o espais urbans de qualsevol indret geogràfic. S'han analitzat aspectes com els conceptes de previsualització, de perspectiva o d'instantània en la imatge panoràmica a partir de la fusió de fotografies; així com concepte d'allò que és real i del que no ho és en la imatge fotogràfica.

arxivat sota: