Vés al contingut (premeu Retorn)

Fotografia digital a l'Arquitectura

Fotografia Digital a l'Arquitectura

Professor: Andrés de Mesa Gisbert

 

La fotografia i la perspectiva cònica són dos mitjans de representació molt utilitzats en el món gràfic de l'arquitectura, que comparteixen els mateixos fonaments geomètrics. La diferència, en un principi radical, entre els seus corresponents suports físics i processos d'elaboració s'han reduït dràsticament gràcies a la informàtica gràfica. Aquest fenomen no sols permet incloure la fotografia com un mitjà habitual i controlat de representació en l'àmbit de l'arquitectura, sinó també utilitzar les seves similituds perceptives i geomètriques per a la confecció de muntatges gràfics d'elements espacials fotografiats, elaborats de forma virtual o bé dibuixats, en l'entorn en el qual s'ubicarà l'obra projectada, i que són un ajut molt valuós per a la realització de projectes d'arquitectura.

L'assignatura té com a primer objectiu l'anàlisi i el control de la relació entre una imatge fotogràfica i una escena arquitectònica a partir de l'estudi de dos elements comuns a tots dos fenòmens: l'espai i la llum. És a dir, entendre la fotografia com un element que definitivament forma part de l'extens repertori de les tècniques de representació arquitectònica. El segon objectiu és desenvolupar els conceptes fotogràfics i geomètrics necessaris per a superposar i fusionar amb coherència imatges del tipus més divers com a integrants de fotomuntatges relacionats amb els diferents camps d'actuació de l'arquitectura.

El fil conductor de l'assignatura es basa en la fotografia controlada d'edificis i espais arquitectònics, i en el seu estudi geomètric i perceptiu amb la finalitat de convertir-les en part del repertori de representacions d'arquitectura o fotomuntatges amb uns objectius molt concrets. El desenvolupament dels diferents mecanismes que permeten elaborar, controlar i materialitzar aquest tipus de treballs es realitzaran fonamentalment amb mitjans informàtics.

El curs es complementa amb conceptes bàsics sobre restitució tridimensional basada en fotografia panoràmica i rectificació tridimensional de fotografies.

 

Continguts

  • Perspectiva i fotografia. Conceptes geomètrics comuns a les imatges perspectives i fotogràfiques. Distorsions òptiques i distorsions geomètriques. La percepció visual de la realitat tridimensional. La representació bidimensional de l'espai. Analogies i diferències conceptuals.

  • Aplicacions de la fotografia en camps relacionats amb l'arquitectura. Obtenció d'informació geomètrica d'una fotografia. Restitució a partir de perspectives frontals, de quadre vertical angulades i de quadre inclinat, o de les seves corresponents imatges fotogràfiques. Construcció de fotomuntatges.

  • La càmera fotogràfica. Components i objectius. Valor d'exposició i paràmetres per controlar-lo. Profunditat de camp. Fotografia analògica i fotografia digital.

  • Imatge digital. Sistemes d'obtenció: càmeres digitals i sistemes d'escàner. La llum en la imatge digital: control del contrast i la brillantor; anàlisi mitjançant histogrames. Estudi de la intensitat lumínica, sobre-exposicions i subexposicions. Control del color: sistemes numèrics RGB i CMY. Diagrama CIE, variacions de temperatura i virats de color. Estudi de la saturació del color i les seves correspondències amb les intensitats lumíniques. Sistemes Lab.

 

Bibliografia bàsica

Villanueva, L.. Perspectiva lineal: su construcción y su relación con la fotografía. Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN 84- 8301-501-3.

Jantzen, E. Traite practique de perspective: de photographie et de dessin appliqués à l'architecture et au paysage. 2ème ed.. Paris: Editions de la Villete, 1983.

Heinrich, M. Architectural photography. Basel: Birkhäuser, 2009. ISBN 9783764386665.

Langford, M. J. Fotografía básica. 7ª ed. Barcelona: Omega, 2003. ISBN 84-282-1287-2.

Daly, T. Manual de fotografía digital. Köln: Evergreen, 2000. ISBN 3822858218. 


Altres recursos

Enllaços web:

WEB de fotografia d'arquitectura

Greenspun,P. How to Photograph Architecture (Exterior) / http://www.photo.net/learn/architectural/exterior

WEB de fotografia d'arquitectura

Greenspun, P. How to Photograph Architecture (Interior) http://www.photo.net/architectural/interior

WEB de fotografia d'arquitectura

WEB de càmeres digitals

WEB de càmeres digitals

WEB de càmeres digitals

WEB didàctica sobre càmeres digitals SLR

WEB d'objectius per a càmeres SLR

WEB d'objectius per a càmeres SLR

 

Exemples d'alumnes

fotografia_2.jpg