Vés al contingut (premeu Retorn)

CAD Management

CAD Management

Professores:
Mª Isabel Ruiz Castrillo

 

Objectius

 • Potenciar i desenvolupar la capacitat de treball en grup dels estudiants, en projectes arquitectònics complexos, creant un espai de participació dels mateixos en equips per a discutir la planificació, gestió, desenvolupament, intercanvi i verificació, així com la simulació del model i presentació d'un conjunt arquitectònic i el seu entorn.

 • Fomentar el treball participatiu i interactiu dintre de l'equip, per al que és summament rellevant disposar d'un espai en el qual asseure les bases del treball de col·laboració i coordinació entre grups, segons els acords assumits per tot el col·lectiu.

 • Respectar la planificació com estructura lògica subjacent del treball.

 • Assumir la gestió del desenvolupament segons les pautes i metodologia acordades.

 • Respondre de la realització, dintre del termini i en la forma escaient, del desenvolupament del projecte de representació de la zona adjudicada.

 • Facilitar l'intercanvi d'informació amb altres grups per a contribuir a la formalització del projecte en el seu conjunt.

 • Configurar la presentació del treball en els diferents nivells, de grup i d'equip, amb els elements de composició gràfica i disseny que li dotin d'un caràcter propi.

 

Contingut

L'assignatura es fonamenta en la gestió avançada d'un projecte complex, en el treball col·laboratiu en un entorn digital i en la presentació dels resultats. El projecte triat és l'urbanització de Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge, Girona 1959, de José Antonio Coderch de Sentmenat, que no es va arribar a construir. Per treball col·laboratiu entenem la participació de tots els alumnes, organitzats en equips, tant en l'anàlisi previ com en la definició de criteris i utilització dels mateixos, compartint el material digital que es vagi generant al llarg del procés de representació, per a això serà imprescindible treballar tots amb un mateix programa, AutoCAD 2012.

La presentació dels resultats és la part més subjectiva del treball, en la qual es tractarà de mostrar en detall la zona adjudicada del projecte i alhora la seva relació amb el conjunt.

 • Estudi dels quatre projectes de Torre Valentina per a rastrejar i comprovar les intencions projectuals, manifestades reiteradament per Coderch en la seva dilatada trajectòria arquitectònica, i analitzar l'articulació del quart projecte, el definitiu, com síntesi dels tres anteriors.

 • Investigació exhaustiva de la documentació gràfica existent, fins a sintetitzar els elements més significatius del projecte per a convertir-los en els principis que orientaran la realització de la maqueta explicativa del mateix.

 • Planificació del treball. Definició dels criteris que regiran tot el desenvolupament del procés i la gestió compartida de tots i cadascun dels elements.

 • Organització d'equips i procediments de treball. Establiment d'un calendari d'acord amb el desenvolupament del treball i l'assignatura.

 • Assignació de tasques. Seguint l'articulació del projecte, ideada per Coderch, es repartirà l'elaboració d'elements, tipus, grups i blocs dels habitatges, així com la del terreny i hotel que componen el conjunt.

 • Formalització del treball adjudicat a cada equip segons els criteris compartits i respectant els temps previstos.

 • Composició i verificació del conjunt. Ajustaments necessaris. Maqueta disponible per a les presentacions.

 • Definició paral·lela i amb major grau de detall, dels elements, tipus, grups i blocs del fragment que correspongui a cada equip de treball. Amb l'objectiu de preparar la presentació del mateix des d'un punt de vista proper. La presentació del conjunt correspon al grup que elabori el terreny i l'hotel.

 • Presentació del projecte, en panells, de cada edifici en el seu entorn i del conjunt arquitectònic.

 

Bibliografia bàsica

García Ventosa, Gerardo; Llobet Ribeiro, Xavier; Ruiz Castrillo, Isabel. José Antonio Coderch: Torre Valentina: un proyecto de paisaje. Madrid: Rueda, 2004. ISBN 8472071499.

Arquitecturas ausentes del siglo XX. Sevilla: Madrid: Tanais; Ministerio de la Vivienda, 2005. ISBN 8449601274.

J.A.Coderch: Torre Valentina. Barcelona: ETSAV; Edicions UPC, 1999. ISBN 8483012960.

Green, Robert. Expert CAD management: the complete guide. Indianápolis: Sybex, 2007. ISBN 978-0470116531.

Von Wodtke, Mark. Design with digital tools: using new media creativity. New York: McGraw-Hill, 2000. ISBN 0071344969.

 

Complementària

Fochs, Carles. J.A. Coderch de Sentmenat 1913-1984. Barcelona: Gustavo Gili, 1989. ISBN 8425213878.

Coderch 1940-1964: en busca del hogar. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2000. ISBN 8488258836.

Sòria, Enric. Conversaciones con J.A. Coderch de Sentmenat. Murcia: Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos [etc.], 1997. ISBN 8470311034.