Vés al contingut (premeu Retorn)

Control gràfic de l'entorn natural i urbà en 3D

Control Gràfic de l'Entorn Natural i Urbà en 3D

Professor: Gustavo José Nocito Marasco

 

Objectius

 • Representar i analitzar les formes del terreny i de l'entorn urbà modelant maquetes virtuals tridimensionals de l'àmbit d'actuació i del seu voltant.
 • Interpretar les formes d'un terreny mitjançant la lectura gràfica pròpia de la cartografia i la topografia.
 • Utilitzar bases de dades alfanumèriques, vectorials, d'imatges raster i d'imatges fotogràfiques digitals com a mitjans per extreure dades mètriques dels espais urbans.
 • Controlar els recursos gràfics per al tractament del asolellament en l'arquitectura i la georeferenciació dels espais urbans.
 • Utilitzar els recursos de la geometria de la forma com a sistema d'anàlisi i generació de models urbans i naturals.
 • Generar les modificacions del terreny natural per determinar la seva accessibilitat i concretar les intervencions necessàries per a la implantació de l'edificació.
 • Analitzar el impacte mediambiental dels models de treball a partir del control gràfic de la imatge (percepció), l'energia (asolellament) i l'emplaçament (terreny).
 

Continguts

L'assignatura estudia la manera d'analitzar i controlar els aspectes mediambientals i les definicions formals que intervenen en la implantació sobre el terreny dels vials de comunicació i les volumetries de les edificacions. Es tracta d'aplicar les tècniques infogràfiques adequades que permetin dissenyar, prevenir i resoldre el impacte que pugui produir un projecte d'intervenció, adequació, o rehabilitació tant en el medi natural com l'entorn urbà.

Els continguts principals són els següents:

 • Cartografia i topografia. Lectura bàsica en la representació del terreny. Corbes de nivell, directores i de línies de pendent. Seccions i panoràmiques.
 • Adquisició de dades per la generació de models d'emplaçament de projectes urbanístics i arquitectònics. Tecnologies de captura massiva de punts mitjançant escàner làser i fotografia digital.
 • Anàlisi i control de les dades alfanumèriques, vectorials i d'imatges gràfiques per a la generació de terrenys en maquetes 3D. Núvols de punts. Fotogrametria. Ortofotografia.
 • Representacions digitals del terreny i de l'entorn urbà:
  • Modelatge de maquetes virtuals dels models d'emplaçament del terreny natural i dels entorns urbans. El control i generació de superfícies de geometria lliure. Aplicacions de la imatge digital per la generació de models virtuals.
  • Anàlisi i control de la superfície d'un entorn natural o urbà en 3D mitjançant seccions i anàlisi del relleu i els pendents.
  • Modificacions del terreny natural: Intervencions mitjançant explanacions i talussos. Plataformes i vials horitzontals i amb pendent. Topografies rectificades.
  • Intervencions arquitectòniques i de paisatge sobre terrenys naturals i entorns urbans amb avaluació de l'impacte ambiental mitjançant el control dels processos de transformació del paisatge.
 • Control de les posicions i del recorregut del sol per a l'estudi del assolellament en terrenys naturals i entorns urbans: Diagrames digitals de control solar per a l'estudi de les ombres i l'anàlisi d'obstruccions. 
 • Elements constructius de control del assolellament en la edificació.

 

Bibliografia bàsica

Bezoari, Giorgio; Monti, Carlo; Selvini, Attilio. "Topografia e cartografia". Bezoari, Giorgio; Monti, Carlo; Selvini, Attilio. Fondamenti di rilevamento generale. Milano: Hoepli, 1990. vol.1.

Buill, Felip; Núñez, M. Amparo; Rodríguez, Juan José. Fotogrametría analítica [en línia]. Barcelona: Edicions UPC, 2003 [Consulta: 14/10/2014]. Disponible a: . ISBN 8483016710.

Yáñez, Guillermo. Arquitectura solar e iluminación natural: conceptos, métodos y ejemplos. Madrid: Munilla-Lería, 2008. ISBN 9788489150812. 

 

Complementària

Geometric modeling: methods and applications. Berlin; New York: Springel-Verlag, 1991. ISBN 9783540536444.

Laurie, Michael. Introducción a la arquitectura del paisaje. Barcelona: Gustavo Gili, 1983. ISBN 84-252-1132-8.

Lynch, Kevin. Planificación del sitio. Barcelona: Gustavo Gili, 1980. ISBN 84-252-0996-X.

Gentil, José María. Método y aplicación de representación acotada y del terreno. Madrid: Bellisco, 1998. ISBN 8493000205.

Computer Graphics: principles and practice. 2nd ed. Reading [etc.]: Addison-Wesley, 1996. ISBN 0201848406.

Foster, Rober; Ghassemi, Maji; Cota, Alma. Solar energy: renewable energy and the environment. Boca Raton: CRC Press, 2010. ISBN 9781420075663.


Altres recursos

http://www.map.archi.fr/3d-monuments/

http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/

http://www.rhinoterrain.com/page392-0-products.html

http://www.softwaregis.cl/arcgis.html Alt


Exercici dels alumnes