Vés al contingut (premeu Retorn)

Representació Virtual del Projecte Interior

Representació Virtual del Projecte Interior

Professors:
Blanca Figueras Quesada
Juan Manuel Corso Sarmiento
Janina Puig Costa
Héctor Gasco García

 

Objectius

En acabar l'assignatura , l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Realitzar una presentació en 3d d'un projecte de reforma d'interior.Partint dels coneixements que adquirits en la assignatura especifica.
 • Conèixer totes les eines gràfiques que te al seu abast per a la presentació de un projecte.
 • Preparar un "poster" concurs , conèixer els programes necessaris i las seves possibilitats gràfiques.
 • Definir gràficament la solució adoptada.
 • Assolir un nivell mínim d'habilitats comunicatives per a defensar en públic un treball.

 

Continguts

C1. REPRESENTACIÓ ESPACIAL 3D.
En aquest contingut l'alumne es familiaritzarà amb el funcionament pràctic d'un despatx d'arquitectura o enginyeria. Es desenvoluparan les següents matèries:
 • Tractament de plànols.
 • Projecte i gestió d'arxius.
 • Digitalització i vectorització de plànols.
 • Postproducció d'imatges.
 • Publicitat i projecció via Internet , confecció d'un BLOG.
C2. TÈCNIQUES I EINES PER A PRESENTACIONS.
Entorn aquest contingut l'alumne es familaritzarà amb el funcionament pràctic d'un despatx d'arquitectura. Es desenvoluparan les segúents matèries:
 • Tractament de plànols d'emplaçament.
 • Projecte i gestiò d'arxius.
 • Digitalitzaciò i vectoritzaciò de planols.
 • Postproducciè d'imatges.
 • Publicitat i projecció Via Internet.
 • Confecciò d'un Blog.


Bibliografia bàsica

Ching, Frank. Arquitectura: forma, espacio y orden. Barcelona: Gustavo Gili, 2010. ISBN 9788425223440.

Navarro Casas, Jaime. Sobre iluminación natural en arquitectura. Sevilla: Universidad de Sevilla, 1983. ISBN 8774052688.

Zelanski, Paul. Color. Madrid: H. Blume, 2001. ISBN 8489840210.

Premis FAD 1958-2001, ARQ-INFAD, arquitectura i interiorisme: el llibre dels Premis FAD,una antologia construïda. Barcelona: ARQ-INFAD, 2002. ISBN 8460743268.

Neufert, Peter ; Neff, Ludwig. Casa, vivienda, jardín : el proyecto y las medidas en la construcción. 2a ed. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. ISBN 9788425220951.

Fernández Díez, Federico ; Martínez Abadía, José. Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Barcelona: Paidós, 1999. ISBN 8449306043.

Paniagua Soto, José Ramón. Vocabulario basico de arquitectura. Madrid: Cátedra, 1978.

Delgado Yanes, Magali ; Redondo Domínguez, Ernest. Dibujo a mano alzada para arquitectos. Barcelona: Parramón, 2004. ISBN 978-84-342-2549-7.

Canosa Reboredo, Santiago. Grafismo y proyecto básico. Barcelona: EPSEB, 2007.

Ching, Frank ; Juroszek, Steven P. Dibujo y proyecto. Barcelona: Gustavo Gili, 1999. ISBN 9688873659.

Ashford, Janet. Diseño Gráfico en 3D. Madrid: Ediciones Anaya Multimedia, 1999.

El gran libro de 3D studio max 9. Barcelona: Marcombo, 2007. ISBN 9789701512418.

Sáinz Avia, J. ; Valderrama, F. Infografía y arquitectura: dibujo y proyecto asistidos por ordenador. Madrid: Nerea, 1992. ISBN 8486763681.

Chopra, Aidan. Google sketchup for dummies. Hoboken: Wiley, 2007. ISBN 9780470137444.

Pople, Nicolas. Casas pequeñas. Barcelona: Gustavo Gili, 2003. ISBN 9688874035.

Cañizares, Ana. Espacios : vivir, disfrutar,trabajar. Madrid: H. Klickowski, 2004. ISBN 8496241076.

Zabalbeascoa, Anatxu. Las casas del siglo. Barcelona: Gustavo Gili, 1998. ISBN 8425216923.

Cañizares, Ana. 150 Ideas para el diseño de apartamentos. Barcelona: Loft, 2007. ISBN 9788495832795.

 

Altres recursos

Decret 259/2003 de 21 d'octubre: requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.

Normativa Urbanística metropolitana: normes urbanístiques Ordenances metropolitanes d'edificació. Ordenança metropolitana de publicitat

Ordenança metropolitana de rehabilitació (2001). Barcelona, Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Ordenança de condicions de protecció contra incendis.(1997). Barcelona : L'Ajuntament

Ordenança Activitats i establiments de concurrència pública de Barcelona BOP 169 (16- 07-2003)

Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. BOP 146 (19/6/1999)

Código Técnico de la Edificación. (2006) Madrid : Ministerio de Vivienda : Boletín Oficial del Estado.

 

Enllaços web

www.coac.net

www.apabcn.es

www.epseb.upc.edu