Vés al contingut (premeu Retorn)

Programa doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny

El programa de doctorat en comunicació visual en arquitectura i disseny és un programa de postgrau de l'escola de doctorat de la UPC per a la formació d'investigadors en expressió gràfica arquitectònica i representació i modelatge de l'arquitectura, impartit pel Departament de Representació Arquitectònica de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona i del Vallès, i l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona, ETSAB, ETSAV, EPSEB, Universitat Politècnica de Catalunya UPC BarcelonaTech. El curs 2014/2015 va iniciar l'extinció, al ser reemplaçat pel Programa de doctorat interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.

PROGRAMA DE DOCTORAT EN COMUNICACIÓ VISUAL EN ARQUITECTURA I DISSENY segueix-nos a LinkedIn Linkedin group Programa de Doctorado en Comunicacion Visual en Arquitectura y Diseño UPC


El Programa de Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny s'adreça a titulats interessats en formar-se com investigadors en l'àrea de la Comunicació Visual aplicada a l'Arquitectura i el Disseny. Busca per consegüent servir a dos sectors coincidents en múltiples aspectes i que han mantingut estretes relacions al llarg del temps. Es planteja contribuir així a potenciar un sector estratègic per al qual existeix una important demanda.

Antecedents

El Programa de Doctorat va néixer en el curs 2004/05 com a conseqüència de la reestructuració del Programa de Doctorat en “Representació Arquitectònica. Sistemes i Tecnologies” que s'havia anat desenvolupant des del curs 1986/87, any d'implantació dels nous estudis de doctorat a la UPC. L'any 2009 el programa va ser adaptat a l'EEES (RD 1393/2007).

Objectius

L'objectiu principal d'aquest doctorat és formar investigadors especialitzats en l'anàlisi i desenvolupament de tècniques de visualització adequades per a la comunicació d'idees, models i prototips, que siguin rellevants en totes les fases del procés de projecte i per a tot tipus de projectes. És a dir, tant per a projectes d'elements industrials fixos o mòbils, com per a projectes d'interiorisme, com per a projectes d'arquitectura a petita i gran escala. Això es desenvoluparà atenent particularment a la comunicació i producció gràfica i multimèdia, mitjançant l'ús de models virtuals i d'imatges generades amb tot tipus de mitjans.

El programa de doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny està estructurat en dues línies de recerca, que conformen el Grup de Recerca UPC del Departament Arquitectura: Representació i Modelatge (AR&M):


L'expressió del projecte d'arquitectura. Anàlisi i evolució (EDPA)

L'eix central d'aquesta línia de recerca és l'expressió del projecte d'arquitectura i disseny, tan pel que fa a l'aspecte instrumental i tecnològic -el control de la seva comunicació visual, tant analògica com digital- com a la relació amb el marc conceptual -en correspondència amb el procés, intencionalitats i continguts, incloent el context físic, cultural, històric i artístic-, a través de l'anàlisi teòrica i gràfica.

Modelat i simulació visual a l'arquitectura i disseny (MSVA)

En aquesta línia de recerca s'analitzen i adapten temes específics pertinents per a l'arquitectura i el disseny, provinents d'àrees afins tals com el modelatge geomètric, la fotogrametria, la simulació visual, el desenvolupament de productes multimèdia o el processament d'imatges digitals.
Titulacions d'accès al Programa

El programa és interdisciplinari i s'adreça especialment a titulats superiors en arquitectura, enginyeria, història, urbanisme i belles arts interessats en desenvolupar activitat investigadora relacionada amb una de les dues línies de recerca esmentades.

Admissió al programa

Aquest programa de doctorat va iniciar la seva extinció el curs 2014/2015 i ja no accepta alumnes de nova admissió. El programa ha estat reemplaçat pel Programa de doctorat interuniversitari en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents.

Directors de tesis doctorals i tutors de treballs de recerca
Lluís BRAVO FARRE
Carmen ESCODA PASTOR
Joan FONT COMAS
Margarita GALCERAN VILA
José GARCIA NAVAS
Joaquim LLOVERAS MONTSERRAT
Francisco MARTINEZ MINDEGUIA
Héctor MENDOZA RAMIREZ
Antonio MILLAN GOMEZ
Juan PUEBLA PONS
Ernest REDONDO DOMINGUEZ
Joaquim REGOT MARIMON
Adreces de contacte

Coordinador del programa de doctorat
Antonio Millán Gómez
Tel: 93 401 6328
Fax: 93 401 6332

Email: doctorat.com.visual.arq@upc.edu

Secretaria de Postgrau d'Arquitectura
Luz Soro
Tel: 93 401 1875
Fax: 93 401 1874
Email: postgrau.arq.bcn@upc.edu

Persona de contacte línia de recerca EDPA
Lluís Bravo
Tel. 93 401 7867
Email: luis.bravo@upc.edu

Persona de contacte línia de recerca MSVA
Ernest Redondo
Tel. 93 401 1951
Email: ernesto.redondo@upc.edu

 

Data límit per a la defensa pública lectura tesi doctoral *
  • Alumnes matriculats en programes de doctorat regulats pel RD 778/1998: 11 de febrer de 2016 (lliurament fins 30 de setembre 2015).
  • Alumnes matriculats en programes de doctorat regulats pel RD 1393/2007 que van realitzar la primera matrícula (ja sigui de tutoria o compl de formació) abans de l'11 de febrer de 2011: 11 de febrer de 2016 (lliurament fins 30 de setembre 2015).
  • Alumnes matriculats en programes de doctorat regulats pel RD 1393/2007 que van realitzar la primera matrícula (ja sigui de tutoria o compl de formació) a partir de l'11 de febrer de 2011: 30 de setembre de 2017 (lliurament fins 15 d'abril de 2017).
  • Alumnes matriculats en programes de doctorat regulats pel RD 99/2011: 3 anys des de la data de la primera matrícula, que podran extendres amb dos anys més si la Comissió acadèmica del programa de doctorat ho autoritza.
   *Nota: Per a poder presentar la tesi doctoral abans de la data límit caldrà lliurar a la secretaria del Departament de Representació Arquitectònica una impressió de la versió final de la tesi doctoral i un CD amb la versió electrònica en pdf almenys 4 mesos abans de la data límit per a la defensa pública.
   Procediment per al dipòsit i lectura de la tesi doctoral

   Documents que cal que lliureu a la Secretaria del Departament de Representació Arquitectònica (ETSAB, 2a. planta) per al dipòsit i lectura de la tesi doctoral.

   Informació sobre el format de la tesi i pdfs a lliurar: Tesis doctorals: recomanacions per a la seva presentació

   Més informació sobre el dipòsit i la lectura de tesi.

    

   Calendari de lliurament de documents i tràmits dirigits a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

    

   Data lliurament sol·licituds i documents per part dels interessats

   Convocatòria reunió Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

   10 de gener

   finals de gener

   31 de maig

   inici de juny

   3 de setembre

   inici de setembre

    

   Calendari de lliurament i tribunals de propostes de tesis

    

   Data lliurament propostes de tesis

   Tribunal de Propostes de Tesis

   durant el curs acadèmic (des de l'1 de setembre al 31 de març)

   Individualitzades, previ acord amb el Coordinador de doctorat, en funció del nombre de propostes de tesis rebudes fins la data

   31 de maig (propostes de tesis)

   Durant el mes de juny (en funció del nombre de propostes de tesis)

    

   Procediment per a la presentació de la proposta de tesi

   Un cop elaborada la proposta de tesi seguint les indicacionsde l'annex 4, cal lliurar a la secretaria del departament (Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny, Dept. RA, ETSAB-UPC, Avinguda Diagonal, 649, 08028 Barcelona):