Vés al contingut (premeu Retorn)

CONCURSOS

Dins d'aquest espai trobareu la informació sobre les convocatòries dels concursos del personal Docent i Investigador del nostre departament

CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL:

Afectació de les mesures pel Covid-19 en els processos selectius endegats per a la creació o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat. Resolució 13/2020 de 9 de gener.


Convocatòria:

En data 10 de gener de 2020 ha estat publicada, la resolució núm. 13/2020 de 9 de gener, per la qual es convoquen processos selectius de creació i/o ampliació de borses de treball per a la categoria de professorat associat.
ESTAT: OBERTA  - Període de desenvolupament processos selectius.
Borsa 2020-1del Dept. Representació Arquitectònica (752)
Àmbit de coneixement: Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
ATP-752 dibuix tècnic
ATP-7-52 comunicació visual
ATP-752 geometria arquitectònica
ATP-752 control gràfic i tècnic del projecte d’execució
Comissió de selecció C-752 
President titular REDONDO DOMINGUEZ, ERNEST
Secretària titular CRESPO CABILLO, ISABEL
Vocal titular MENDOZA RAMIREZ, HECTOR
President suplent GIMENEZ MATEU, LUIS
Secretari suplent SANTANA ROMA, GALDRIC
Vocal suplent XIQUES TRIQUELL, JORDI

Acta de constitució:

Acta de valoració dels mèrits i capacitats:

Resolució 903/2020 de 10 de juny per la qual s'habilita a les comissions a poder portar a terme el desenvolupament del concurs

Convocatòria a l'entrevista (addenda 1 de juliol de 2020):

Addenda Acta Constitució:

Acta de resultats de la segona prova:

Acta de priorització 

 

CONCURS SERRA I HÚNTER UPC-LE-7074:

Constitució comissió:

Criteris de valoració:

Resultat 1a. fase:

Convocatòria prova selecció presencial:

Resultat prova presencial i proposta contractació:

Reclamació admesa a tràmit

En aplicació de la resolució 749/2020 de 6 de maig, per la qual es dóna resposta a la reclamació interposada pel doctor Jesús Esquinas Dessy contra la proposta de contractació del concurs, es procedeix a realitzar la prova presencial al candidat.

Calendari d'actuació

Modificació convocatòria prova

Acord comissió referent a la convocatòria de la prova:

CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL PERMANENT:

Convocatòria:
Acta de constitució:
Acta de valoració dels mèrits i capacitats:
Acta de l'entrevista:
Acta proposta priorització:

CONCURSOS PROFESSOR LECTOR:

Us informem en data 7 d'agost de 2020 ha estat publicada al DOGC la resolució núm. 1119/2020 de 28 de juliol, per la qual es convoca concurs per a la contractació de dos places de professorat lector.
Comissió de selecció LE-20-21/752/2020:
President titular: José Luís Oyón Bañales
Secretària titular: Isabel Crespo Cabillo
Vocal titular: Luís Agustín Hernández
Presidenta suplent: Elena Coch Roura
Secretari suplent: Héctor Mendoza Ramírez
Vocal suplent: Aurelio Vallespin Muniesa
Convocatòria:
Acta de constitució:
Acta de valoració dels mèrits i capacitats:
Acta de l'entrevista:
Acta proposta priortizació: